Z jakich elementów powstają kanały technologiczne?

Przy realizacji inwestycji energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach publicznych, w pobliżu ciągów komunikacyjnych, pod powierzchnią drogi, ścieżki rowerowej czy chodnika, potrzebne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia dla przyszłej sieci energetycznej, elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej. Kanał technologiczny jest rodzajem ciągu osłon, obudowy i urządzeń umieszczonych pod powierzchnią gruntu, które służą bezpiecznemu przeciągnięciu potrzebnych instalacji.

Części składowe kanału technologicznego

Podstawą tego typu konstrukcji są rury osłonowe, które zabezpieczają pozostałe elementy instalacji od czynników środowiskowych i uszkodzeń mechanicznych lub rurociągi światłowodowe, których używa się do budowy instalacji telekomunikacyjnych. Naturalnym elementem kanału technologicznego jest także studzienka kablowa z pokrywą, czyli miejsce zapewniające monterom wygodny dostęp do kabli i w razie potrzeby wykonywanie niezbędnych prac naprawczych lub modernizacyjnych w sieci. Kanał technologiczny to także wiązki mikrorurek i same mikrorurki, zarówno grubościenne, jak i cienkościenne, dedykowane realizacji sieci szerokopasmowego internetu, dostępne w osłonie lub w płaszczu. Elementami kanałów są także specjalne uszczelnienia, różnego rodzaju złączki i inne akcesoria montażowe.

Kiedy kanał technologiczny jest wymagany?

Przygotowanie kanału technologicznego to obowiązek każdego inwestora podejmującego się realizacji publicznej inwestycji drogowej. W praktyce tego typu obowiązek spoczywa przede wszystkim na samorządach zajmujących się remontami i przebudowami dróg istniejących oraz budową nowych dróg. Zgodnie z polskimi przepisami prawa kanał technologiczny powinien być poprowadzony wzdłuż drogi. Dostęp do niego regulują przepisy szczegółowe uwzględniające m.in. cenę za dostęp do metra bieżącego kanału. Za kanał odpowiada zarządca drogi publicznej, który udostępnia go firmom zewnętrznym, na przykład operatorom sieci telekomunikacyjnych oraz innym podmiotom odpowiedzialnym za przeprowadzanie instalacji energetycznych, elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych.

Podstawowymi elementami nowoczesnych kanałów technologicznych są rury osłonowe i rurociągi światłowodowe. Wewnątrz tego typu rur przeprowadza się wiązki grubościennych lub cienkościennych mikrorurek w różnych typach osłon i płaszczy. Naturalną częścią kanałów są również specjalne studnie kablowe, z poziomu których przyszli użytkownicy uzyskują dostęp do rur osłonowych, tym samym zyskują większą wygodę w przygotowaniu nowej sieć, rozbudowie lub naprawie sieci już istniejącej.

Redakcja fachowywykonawca.pl