Kurs obsługi podestów ruchomych czyli dlaczego warto podnieść kwalifikacje?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Szukasz interesującego kursu, który zagwarantuje Ci nowe umiejętności praktyczne? Szkolenie na podesty ruchome to doskonały sposób na to, aby rozszerzyć zakres swoich umiejętności oraz odpowiedź na nieustannie zmieniające się potrzeby rynku pracowniczego.

Co zapewnia kurs online obsługi podestów ruchomych?

Choć obsługa podestów ruchomych nie nastręcza większych trudności, odpowiedzialność spoczywająca na operatorze jest bardzo duża. Tym samym osoba, która chce zdobyć takie uprawnienia powinna posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Kursy na podnośniki koszowe (podesty ruchome) pomagają w uzyskaniu tych kwalifikacji.  Podstawowe wymagania stawiane kursantom na operatora podestów ruchomych to:

  • wykształcenie podstawowe,
  • ukończone 18 lat,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych, szczególnie do pracy na wysokościach.

Najważniejszy cel kursu na podnośniki (zwyżki) to zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługi podestów ruchomych, a także teoretyczne i praktyczne przygotowanie wszystkich uczestników szkolenia do uzyskania uprawnień które są nadawanych przez komisję powołaną przez dyrektora lokalnego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

Dlaczego warto zapisać się na kurs?

Szkolenie na podesty ruchome przejezdne to niesłychanie istotny krok na drodze do zdania egzaminu państwowego, który zapewnia uprawnienia do obsługi podnośników koszowych. 

W praktyce oznacza to, że po uzyskaniu uprawnień można zajmować się transportem osób lub materiałów na daną wysokość przy pomocy różnorodnych platform umieszczonych na wysięgnikach. Posiadając uprawnienia na obsługę podestów ruchomych, można sterować nie tylko maszynami stacjonarnym, ale także samobieżnymi.

Gdzie można wykorzystać potencjał podestów ruchomych?

„Nożycówki” lub „zwyżki” najczęściej są wykorzystywane w pracach na wysokości i oczywiście w budownictwie. Ich ogromna mobilność, a także wszechstronność doskonale sprawdza się w wykonywaniu wielu prac. Można do nich zaliczyć m.in. montaż klimatyzacji, montaż instalacji reklamowych, prace elewacyjne, montaż instalacji elektrycznych i wentylacyjnych, prace dekarskie, wymiana elementów oświetlenia, a także wszelkie prace magazynowe. 

W niektórych przypadkach, korzystanie z podestów przejezdnych wywiera tak istotny wpływ na tempo prowadzonych prac, że przedsiębiorstwa lub zarządcy odgórnie zakładają wykorzystanie tych pojazdów w procesie produkcyjnym. nie ma w tym nic dziwnego. Wystarczy jeden monter na hali operujący z podestu nożycowego, aby samodzielnie i w bezpieczny sposób wykonać całą pracę w znacznie krótszym czasie niż przewidują to normy dla danej czynności. 

Co więcej, wysokość operowania z pojazdów typu podnośniki przejezdne wynosi niekiedy nawet kilkanaście metrów. Przy takiej wartości nawet najlepsze drabiny nie mają żadnych szans na zastosowanie. 
Nie ulega wątpliwości, że państwowe uprawnienia UDT pozwalające obsługiwać podesty ruchome są bardzo przydatne w życiu zawodowym osoby związanej z branżą budowlaną. Nowe umiejętności i potwierdzone dokumentami kwalifikacje to krok milowy w drodze do znalezienia lepiej płatnej posady lub uzyskania bardziej interesującego stanowiska. Inwestowanie w swój rozwój i karierę zawodową jest szczególnie opłacalne w dzisiejszych czasach, kiedy tak bardzo liczy się wielozadaniowość.

Redakcja fachowywykonawca.pl