Wykonanie zielonego dachu płaskiego

0
383

Wykonanie zielonego dachu płaskiego wymaga nie tylko odpowiedniego doboru technologii i materiałów, ale też i starannego wykonania. Prezentujemy „krok po kroku” jak należy wykonać zielony dach.

Wierzchnia warstwa

Wartym uwagi rozwiązaniem użytkowym powierzchni płaskiego dachu odwróconego jest zastosowanie wierzchniej warstwy umożliwiającej uprawę roślinności. Tego typu dachy płaskie zielone są szczególnie stosowane w obiektach budowanych np. na małych działkach, gdzie istnieje problem z zagospodarowaniem dodatkowej powierzchni do odpoczynku i rekreacji.

Ze względu na zastosowanie roślin uprawnych w górnej warstwie dachu wymaga się zastosowania dwóch warstw goewłókniny. Pierwsza z nich powinna znajdować się pod warstwą ziemi uprawnej. Jej zadaniem jest zapobieganiu przedostawania się ziemi i składników organicznych do warstwy odsączającej, wykonanej z żwiru, keramzytu lub styropianu drenażowego.

Kolejne warstwy

Kolejną warstwa może być wykonana z geowłókniny lub materiału hydroizolującego, odpornego na przenikanie i przebicie korzeni. Dopiero pod tą powłoką zabezpieczającą ułożona jest termoizolacja – standardowo mogą to być płyty XPS lub EPS. W przypadku zastosowania płyt EPS układamy pod nią warstwę paroizolującą.Zieleń uprawna wymaga zastosowania dodatkowych środków zabezpieczających dolne warstwy dachu zielonego. Oprócz zastosowania materiałów odpornych na długotrwałe działanie korozji biologicznej i wody, trzeba dodatkowo zabezpieczyć warstwę termoizolującą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dach zielony powinien by tak zaprojektowany i wykonany, aby ułatwiać dostęp do dolnych warstw konstrukcyjnych w celu kontroli ich stanu zużycia.  Przy większych spadkach (kąt nachylenia większy niż 6°) należy stosować rozwiązania zapobiegające osuwanie się górnej warstwy z zielenią.      

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here