Posadzki w przemyśle
W każdym pomieszczeniu o przemysłowym zastosowaniu, gdzie nawierzchnia poddawana jest oddziaływaniom dużych obciążeń, związanych ze wzmożonym ruchem ciężkich pojazdów i magazynowanym towarem, niezbędna jest implementacja posadzki o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.

O parametrach i niuansach wykonawczych posadzek przemysłowych mówią eksperci z branży.

Trwała posadzka
mgr inż. Marek Kuźmiński, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w firmie Cemix

Nawierzchnie betonowe, zacierane mechanicznie i wzmacniane powierzchniowo posypkami utwardzającymi, są najczęściej stosowanymi posadzkami w sektorze przemysłowym, ze względu na ich niski koszt stosowania i wykonania. Właściwie zaprojektowana (z poszanowaniem wszelkich zasad technologicznych) posadzka zapewnia bezawaryjną i wieloletnią pracę nawet pod najcięższymi obciążeniami mechanicznymi.

W praktyce, często z powodu pośpiechu, minimalizacji kosztów i niedoskonałości organizacyjnych, ukończenie wykonania tych posadzek obarczone jest błędami wykonawczymi, które pogarszają właściwości mechaniczne warstwy wierzchniej betonu.

Wykonanie idealnej posadzki, w warunkach 'galopującej' budowy, jest więc trudnym i odpowiedzialnym zadaniem wymagającym wiedzy, doświadczenia i doskonałej organizacji wykonawcy, a nie wynikiem poszukiwania szybkich i tanich rozwiązań wykonawczych.

Kapitalne znaczenie dla uzyskania optymalnie wytrzymałej posadzki na obciążenia mechaniczne ma beton. Istotna jest jego receptura, gwarantująca odpowiednie parametry wytrzymałościowe. W celu uzyskania trwałej posadzki należy zadbać o odpowiednią konsystencję i rozlewność betonu, jednocześnie zminimalizować zawartość wody oraz zapewnić właściwe warunki, w jakich jest on dostarczany na teren budowy.

W praktyce zdarza się, że po wykonaniu posadzki i w trakcie jej eksploatacji tworzą się i ujawniają na niej ukryte wady wykonawcze, takie jak: nierówności nawierzchni, pęknięcia, przetarcia, mikro-rysy, uszkodzenia dylatacji i pylenie się warstwy wierzchniej.

Błędy wykonawcze
Grzegorz Zając, KPM Cementitious Floors w firmie Sika

Troska wykonawcy o wykonanie dobrej posadzki powinna przejawiać się w przestrzeganiu aktualnie obowiązujących norm i warunków technicznych wykonania robót.

Wykonaną pozycję charakteryzuje wytrzymałość na ruch wózków transportowych oraz odporność na działanie chemikaliów wykorzystywanych w produkcji kosmetyków. Fot. Weber (maxit)

Do najczęstszych przyczyn powstawania zarysowań na powierzchni posadzek można zaliczyć:

 • brak warstwy poślizgowej w postaci 1-2 warstw folii PE między podbudową a płytą betonową posadzki;
 • zbyt szybkie zaregałowanie magazynów wysokiego składowania jeszcze przed uwidocznieniem się naturalnego skurczu betonu wynikającego z procesu hydratacji cementu;
 • zbyt wysoki wskaźnik woda/cement w mieszance betonowej;
 • dolewanie wody do mieszanki betonowej na budowie, zamiast superplastyfikatora np. Addiment FM 6;
 • wykonywanie posadzki przy otwartej hali, bądź przy braku stolarki okiennej i drzwiowej;
 • brak pielęgnacji, bądź niedostateczna pielęgnacja (zbyt krótka, albo naniesienie środka pielęgnacyjnego w niewystarczającej ilości) po skończeniu zacierania posadzki;
 • niedostateczna ilość zbrojenia w betonie, bądź zbyt duża odległość między nacinanymi szczelinami skurczowymi.

Ograniczenie zarysowań posadzek można osiągnąć poprzez zastosowanie jednej z podanych niżej metod (bądź wszystkich jednocześnie):

 • zastosowanie cementów hutniczych niskoskurczowych o niskim cieple hydratacji CEM III/A, bądź CEM III/B;
 • zastosowanie domieszki chemicznej w postaci reduktora skurczu np. Sika Control 40;
 • uwzględnienie skurczu betonu przy projektowaniu zbrojenia płyty posadzkowej;
 • stosowanie pielęgnacji betonu poprzez przykrycie folią na okres kilku dni (długość okresu pielęgnacji zależna jest od nasłonecznienia, wiatru, wilgotności powietrza i rodzaju zastosowanego cementu) bądź zastosowanie właściwego preparatu pielęgnacyjnego (największą skutecznością pielęgnacyjną cechują się preparaty woskowe) np. Addiment NB 1.

 

Zobacz także: Przegląd posadzek na wysokie obciążenia

 

Czytaj także
Komentarze:
Dodaj nowy komentarz:
CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka. Ma to na celu potwierdzenie czy jesteś prawdziwym użytkownikiem.