KOLOR NA PODŁODZE

W placówkach edukacyjnych, takich jak przedszkola, szkoły czy wyższe uczelnie, znajdują zastosowanie głównie elastyczne wykładziny podłogowe. Decydują o tym ich zalety, a więc wytrzymałość na duży ruch pieszy i łatwość utrzymania w czystości.

W  obiektach użytku publicznego, do których należą placówki edukacyjne, powinny być stosowane elastyczne wykładziny podłogowe, posiadające klasy użytkowe od 31 do 34 według polskiej normy PN-EN 685.
Halina Tudryn, specjalista ds. produktu w firmie Gamrat zaznacza, że: Wykładziny te muszą posiadać znak CE, co oznacza, że spełniają wymagania normy PN-EN 14 041 dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wykładziny takie powinny posiadać odpowiednią klasę w zakresie reakcji na ogień.
Zabronione jest stosowanie materiałów łatwo zapalnych,  ponieważ powstające w wyniku rozkładu termicznego materiałów substancje są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Ważny wybór
Decyzja o wyborze wykładziny podłogowej do szkoły, przedszkola, żłobka itd. nie powinna być podejmowana pochopnie. Joanna Indebska, asystent ds. marketingu, Forbo Flooring Poland podkreśla: Niezbędne jest przeprowadzenie kalkulacji zarówno kosztów początkowej inwestycji, jak i kosztów eksploatacyjnych. Pamiętajmy, że prosty system pielęgnacji prowadzi na przestrzeni lat do dużych oszczędności. Coraz istotniejszy staje się też serwis posprzedażowy oferowany przez firmy, tryb rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz dostępność produktów systemowych, tak by montaż podłogi odbywał się od początku (masy, grunty) do końca (środki do pielęgnacji) w ramach portfolio jednej firmy.
Posadzki w obiektach edukacyjnych narażone są na duże obciążenia spowodowane intensywnym ruchem oraz pochodzące od znajdujących się tam przedmiotów. Ważne, by były one wytrzymałe, odporne na ścieranie, wgniecenia i zabrudzenia i łatwe do utrzymania w czystości - zauważa Halina Tudryn z Gamratu. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania posadzki powinny być odporne na poślizg, posiadać własności antystatyczne i pozytywną ocenę higieniczną. W placówkach edukacyjnych układane są  przede wszystkim wykładziny elastyczne - zarówno z PVC, jak również linoleum oraz kauczukowe. Wykładziny tego rodzaju sprawdzają się głównie ze względu na bardzo intensywny i ciągły ruch pieszy. Najczęściej stosowane są homogeniczne elastyczne wykładziny PVC zabezpieczone warstwą PUR.
W placówkach edukacyjnych ważnym czynnikiem są ciągle względy ekonomiczne, a więc łatwość utrzymania posadzki w czystości oraz mała częstotliwość jej konserwacji na przestrzeni wielu lat. Jak podkreśla Katarzyna Tytko, doradca architekta, Polyflor Polska: Każda placówka szkolna chce, aby jej posadzka pozostawała w doskonałym stanie przez cały okres użytkowania oraz by proces czyszczenia wiązał się z jak najniższymi kosztami i był nieskomplikowany. Wykładziny elastyczne są więc materiałem, który doskonale odpowiada powyższym oczekiwaniom.

Wzornictwo i kolorystyka
Na przestrzeni lat w polskich placówkach edukacyjnych stosowano wykładziny elastyczne w jednolitej i monotonnej kolorystyce: szarej, brązowej lub pastelowej. Edyta Kropidło z działu sprzedaży ATA All Trading Agency wyjaśnia, że: Zastosowane materiały wykończeniowe w placówkach edukacyjnych, takich jak szkoły bądź uczelnie wyższe, odgrywają niezwykle istotną rolę w poprawianiu komfortu, jak również ergonomii miejsca pracy, co sprzyja ograniczeniu do minimum objawów zmęczenia. Obecnie coraz odważniej stosowane są wykładziny o żywych kolorach, rozjaśniające wnętrza (błękit, zieleń, fiolet) oraz często wykonywane są wzory. Modne staje się także umieszczanie na podłogach loga szkoły. Realizacje wykonywane na wyższych uczelniach nie odbiegają od standardów europejskich - wnętrza są jasne, przejrzyste i przyjazne użytkownikom. Katarzyna Tytko z Polyflor Polska zauważa: Placówki edukacyjne w ostatnich latach ulegają znacznym przeobrażeniom. Teraz głównym celem staje się stworzenie stymulującego środowiska do nauki bez obniżania walorów higienicznych i trwałości wyrobu. Wybór wykładziny stanowi ważny czynnik ogólnego klimatu istniejącego w danej placówce edukacyjnej, a jasne, kolorowe i wesołe podłogi tworzą charakter tętniących życiem nowoczesnych pomieszczeń.
RENATA CZYŻEWSKA

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI
Katarzyna Tytko, doradca architekta, Polyflor Polska

Surowe wymogi stawiane wykładzinom w szkołach sprawiają, że muszą one posiadać bardzo dobre walory użytkowe, takie jak tłumienie hałasu, antypoślizgowość, trwałość i łatwość czyszczenia, zdolność ukrycia zanieczyszczeń. Te czynniki muszą znaleźć się często w ramach dość ograniczonego budżetu - to typowe problemy dotyczące posadzek w budynkach szkolnych.
Polyflor stale opracowuje produkty, które obniżają koszty w skali całego cyklu życia produktu. Jednym z tego przykładów jest Supratec+ z unowocześnioną formułą, będący systemem polimerów, dzięki któremu osiągnięto znaczące korzyści związane z utrzymaniem w czystości. Z kolei grupy produktów PUR posiadają wzmocnienie poliuretanowe, dzięki któremu wykładziny te nie wymagają akrylowania, co prowadzi do znacznych oszczędności.


LINOLEUM W OBIEKTACH EDUKACYJNYCH
Robert Muszyński, menedżer ds. rynku, Armstrong DLW

Dzieci, uczniowie oraz studenci dużą część dnia spędzają w szkole czy też na uczelni. Pomieszczenia, w których przebywają przez wiele godzin, powinny być dla nich przyjazne oraz wykończone odpowiednimi materiałami. Coraz większe wymogi związane z koniecznością stosowania materiałów ekologicznych sprawiają, że dobrym materiałem do wykończenia podłogi jest linoleum. Surowcami do jego produkcji są: olej lniany, mączka drzewna i korkowa, żywica, minerały oraz juta. Odpowiednio czyszczony i konserwowany będzie służył i wyglądał atrakcyjnie przez wiele lat. Linoleum posiada klasę użytkową 34 (DIN EN 685), co pozwala na stosowanie go w obiektach o bardzo intensywnym natężeniu ruchu. Najważniejsze właściwości, które decydują o jego wyborze jako pokrycia podłogowego w placówkach edukacyjnych, to: bakteriostatyka, wytrzymałość mechaniczna (homogeniczna struktura zapewniająca wieloletnie użytkowanie), antystatyka, trudnozapalność, możliwość renowacji (ewentualne silne uszkodzenia mechaniczne bądź zaplamienia można usunąć polerując powierzchnię), brak konieczności konserwacji początkowej oraz niskie koszty utrzymania w czystości (w przypadku zastosowania fabrycznego zabezpieczenia PUR).

TRWAŁE I ATRAKCYJNE WAZORNICZO
Joanna Indebska, asystent ds. marketingu, Forbo Flooring Poland

W trakcie wyboru wykładziny na każdym poziomie współczesnej edukacji stawiane są inne wymagania. Niektóre pomieszczenia wymagają wykładzin umożliwiających naukę w ciszy i skupieniu, inne muszą być wytrzymałe na ciągły ruch. Takie miejsca muszą spełniać wymogi nie tylko wygody, czystości i trwałości, ale również tworzyć atrakcyjne otoczenie. Podłogi w budynkach placówek edukacyjnych muszą być odporne na wzmożony ruch. Ławki i krzesła są odsuwane i przysuwane, teczki szkolne są beztrosko wleczone po podłogach, a tysiące butów wnoszą piasek i brud. Wszystkie te czynniki przemawiają za montażem wykładziny przede wszystkim trwałej i trudno ścieralnej, wytrzymałej na działanie kółek mebli, łatwej i ekonomicznej w pielęgnacji, ale również dostępnej w wersjach specjalistycznych - do określonych pomieszczeń: antystatycznej (lub rozpraszającej ładunki statyczne, np. w pomieszczeniach komputerowych, serwerowniach), antypoślizgowej (w obszarach narażonych na wilgoć), akustycznej (biblioteki, sale wykładowe) itp.

ANTYPOŚLIZGOWE I ANTYSTATYCZNE
Halina Tudryn, specjalista ds. produktu, Gamrat

Chcąc dokonać prawidłowego wyboru wykładziny do danego pomieszczenia, należy brać pod uwagę przewidywaną intensywność użytkowania, czyli jego sposób, natężenie ruchu, obciążenia ruchome (wózki, krzesła), rodzaj zanieczyszczeń i ich nanoszenie. Niektóre pomieszczenia wymagają wykładzin o specjalistycznych właściwościach. Należą do nich sale komputerowe, w których ze względu na niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunków elektrostatycznych powinna być ułożona wykładzina rozpraszająca. Aby wykładziny z oferty Gamrat spełniły w sposób zadowalający swoją rolę, przy wyborze należy kierować się wytycznymi podanymi w normie PN-EN 649 i PN-EN 685. W pokojach biurowych, gabinetach, można ułożyć wykładzinę w klasie użytkowej 31, np. Rekord 31. Na korytarzach i w salach lekcyjnych konieczne jest ułożenie wykładzin o wyższej klasie użytkowej, takich jak Rekord 42, Rekord 43, Specjal 43 Plus, czy Norma 43, którą można również zastosować w pracowniach komputerowych.

Komentarze:
Dodaj nowy komentarz:
CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka. Ma to na celu potwierdzenie czy jesteś prawdziwym użytkownikiem.